Uzņēmēju stāsti

                           Visu darīt pa īstam!

Kaspars Romanovs ir jauns un neatlaidīgs uzņēmējs, kurš dzīvo un strādā Balvu novada Tilžas pagastā.
Uzņēmējs regulāri apmeklē „ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra” rīkotos seminārus, piedalās Latgales plānošanas reģiona organizētajā tirdzniecības misijā uz Tamperi (Somijā), ir redzams un pamanāms Balvu novada un Tilžas pagasta svētkos, lauku labumu tirdziņā, aktīvi un ar radošu pieeju darbojas paša izveidotajā biedrībā un uzņēmumā, kā arī uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē.

Katram uzņēmējam ir savs uzņēmums …
Kaspars Romanovs 2012. gadā nodibināja   biedrību “ Retro moto klubs “RŪSA VĒJĀ””.
Biedrība piedāvā izbraucienus ar retro motocikliem, nodrošina moto eskortu kāzās, dzimšanas dienās, izlaidumos, pilsētas svētkos vai jebkurā citā pasākumā.
Tilžā ir izveidota retro moto tehnikas entuziazistu pulcēšanās vieta, top privātais senlietu muzejs.
2014. gadā jaunais uzņēmējs nodibināja uzņēmumu ar nosaukumu SIA „ NORTH LATGALLIAN FIREWOOD”.
Uzņēmuma darbības virziens – mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistīti pakalpojumi.

No sākuma…
Jau vidusskolas laikā Kasparam interesēja retro motocikli. Pirmais motocikls tika iegādāts, lai pēdējās vidusskolas klasēs ērtāk un iespaidīgāk varētu aizbraukt uz skolu.
No tā laika Kaspars pakāpeniski visus savus brīvos līdzekļus sāka ieguldīt veco motociklu –„ emku” pirkšanā. Mērķis bija cēls – saglabāt un nosargāt to aizvešanu uz Vācijas tirgu, ko tajā laikā darīja mūsu puses cilvēki.
Lai savu ideju varētu realizēt, tika meklēti domu biedri, atbalstītāji. Tā kopīgiem spēkiem 2011. gadā tika atjaunoti un savesti darba kārtībā deviņi motocikli. Pirmais izbrauciens, kā atceras Kaspars, notika tā paša gada motociklu vasaras pasākumā, kurš notika Balvos. Tam sekoja piedalīšanās Dzintara Dvinska organizētajā retro motociklu rallijā Viļakā.
2012. gadā jau tika dibināta biedrība, kura šogad jūlijā svinēja biedrības 3 gadu pastāvēšanu Tilžas pagasta svētku ietvaros.
Tagad Kaspara biedrība regulāri piedāvā interesantiem izbraucienus ar retro motocikliem dažādos pasākumos, piemēram, novadu svētkos, lauku labumu tirdziņos un citur.
Biedrības moto – „Rūsa vējā, smaids sejā”. Arī cilvēkiem smaids skatot atraktīvo reklāmu, ka tiek mainīta malka pret veciem motocikliem, rezerves daļām vai „mati vējā” piedāvātā izbrauciena laikā.
Biedrība „ Rūsa vējā” 2014. gadā veiksmīgi realizējusi projektu „Retro moto tehnikas entuziastu pulcēšanās vietas izveide lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”.
2015. gadā realizēti jau divi projekti: „ Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un jaunu prasmju apguvei Tilžas pagasta jauniešiem biedrības” Retro moto klubs „ Rūsa vējā”” telpās” un „Sanitāro apstākļu uzlabošana Tilžas jauniešu Biedrības ” Retro moto klubs „ Rūsa vējā”” telpās”.

Par biznesa projektiem …
Lai varētu darīt to, kas patīk, bija vajadzīgs finansējums. Kasparam radās ideja par malkas sagatavošanas uzņēmuma veidošanu, kurā saražoto malku pārdod vietējā tirgū vai samaina pret vecām senlietām, motocikliem.
Kaspars, dibinot uzņēmumu, griezās pēc finansējuma bankā, bet, izvērtējot tās piedāvājumu, no piešķirtā aizdevuma atteicās, jo noteikumi nešķita draudzīgi jaunam uzņēmumam.
Savukārt uzņēmēja neatlaidība vainagojās ar panākumiem, gūstot atbalstu ES fondu programmās – atbalsts uzņēmējdarbības attīstīšanai:
1) Lauku atbalsta dienesta ELFLA LEADER projektā ”Malkas gabalošanas un skaldīšanas pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem dzīves vietā” – iegādāts malkas skaldītājs PALAX70,
2) Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projektā: Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbināts vasaras periodā viens skolēns malkas sagatavošanā,
3) Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projektā: Pasākumi noteiktām personu grupām nelabvēlīgā situācijā esošu darbinieku, nodarbināts no maija līdz novembra mēnesim 1 darbinieks.
Realizējot projektus un ieguldot uzņēmumā arī savus līdzekļus, jaunais uzņēmējs dod iespēju iedzīvotājiem strādāt un nopelnīt malkas sagatavošanā.
Uzņēmējs rāda piemēru, kā veiksmīgi izmantojot ES fondu finansējumu, attīstīt uzņēmumu, nodrošinot lauku apvidū darba vietas gan sev pašam, gan radot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.
No 2014. gada oktobra jaunais uzņēmējs piedāvā jaunu mūsu novadā vēl nebijušu pakalpojumu : malkas gabalošanu un skaldīšanu izbraukumā pie klienta. Pakalpojuma nodrošināšanai var izmantot gan elektrību, gan traktora pievadu. Par projekta līdzekļiem iegādātie Palax zāģi uzņēmējam ļauj strādāt ar jaunām tehnoloģijām un piedāvāt iedzīvotājiem dažāda izmēra malku, dažāda lieluma iepakojumus.

Par nākotni…
Kaspars Romanovs plānveidīgi   iegulda līdzekļus uzņēmuma attīstībā un tuvākā nākotnē plāno uzbūvēt gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavu, kā arī iegādāties citu transportu malkas piegādei un palielināt pastāvīgo darbinieku skaitu.
Uzņēmējs izstrādā savus un iepirktos mežus. Malku ražo vietējam tirgum, bet nākotnē plāno to arī eksportēt.
Kasparam paredzēts veidot arī senlietu muzeju, turpināt darboties ar retro motocikliem, paplašinot atbalstītāju un interesantu loku. Ziemā laiks tik ieplānots arī snovbordam.

Par Kasparu…
Kaspars Romanovs ir beidzis Sporta akadēmiju, viņam ir A, B, C kategorijas autovadītāja apliecība. Vēl viņš ir arī restaurators, sertificēts masieris un veselīga dzīves veida piekritējs.
Kasparu raksturo tas, ka viņš cenšas darīt to, kas patīk un rada prieku gan sev, gan citiem. Kaspars vienmēr ir visur, kur viņu aicina. Kaspars regulāri papildina zināšanas un mērķtiecīgi attīsta uzņēmējdarbību, veiksmīgi apvienojot to ar saviem hobijiem.
Kaspars pats ir sava uzņēmuma reklāma.
Jautājot, kā viņam izdodas radīt savu īpašo tēlu, uzņēmējs atklāj par savu veiksmīgo sadarbību ar Agritu Grosbarti no www.skaistumastudija.lv 
Sadarbība pastāv jau no tiem laikiem, kad Kaspars piedalījās skaistumkonkursos Balvos, Latvijā un Lielbritānijā.
Skatoties uz jauno uzņēmēju rodas sajūta, ka tiek dzīvots pa īstam, jo kā teicis Rainis, tad „ mēs dzīvojam īsti tikai tik daudz, cik satiekamies ar sevi, savu darbu, saviem draugiem un mīļajiem.”
Vēl par Kasparu  http://www.rusaveja.lv/, zvanot 26425960, rakstot kaspars.@rusaveja.lv

Sagatavoja: Gunta Božoka
projektu vadītāja
26461435

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *