Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2011

Stipra ģimene lauku sētā 2011
z/s „Ičmalas”, Irēna un Jānis Romāni (Krišjāņu pagasts)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2011
z/s „Bērziņi”, Andrejs Bondars (Bērzpils pagasts)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2011
z/s „Iesalnieki”, Līvija un Pēteris Ločmeļi (Briežuciema pagasts)

Lielākais nodokļu maksātājs 2011
AS „Balvu Enerģija”, valdes priekšsēdētājs Aivars Zāģeris

Klientam draudzīgs uzņēmums 2011
SIA „Senda DZ”, Dzintra Sprudzāne (Balvi)

Klientam veselīgs uzņēmums 2011
SIA „Ieva SIL”, Silvija Zilgme (Balvi)

Infrastruktūras attīstību veicinošs uzņēmums 2011
SIA „Liepas Z”, Edvīns Dille (Lazdulejas pagasts)