Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2010

Lielākais darba devējs 2010
SIA „Balvi Flora”, valdes loceklis Ivars Zaharāns (Balvu pagasts)

Veiksmīgs eksportētājs 2010
SIA „Rūfijs”, valdes locekle Inese Trupovniece (Kubulu pagasts)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2010
z/s „Užgava”, Inta un Māris Korlaši (Balvu pagasts)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2010
z/s „Rīts”, Vija un Pēteris Garjāņi (Bērkalnes pagasts)

Klientam draudzīgs uzņēmums 2010
SIA „Sapnis S”, valdes priekšsēdētāja Svetlana Baikova (Balvi)

Stipra ģimene kārtīgā lauku sētā 2010
z/s „Liepas”, Gunārs un Maija Proļi (Bērzpils pagasts)