Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2019

Gada lauksaimnieks
zs „ IČMALAS”, īpašnieks, Jānis Romāns (Krišjāņu pagasts)

Novada tēla popularizētājs
SIA „Čivix”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide (Balvi)
biedrība “Motoklubs Spieķi Vējā”, Andis Grāvītis (Balvi)

Gada jaunais uzņēmējs
Emīls Jauntēvs (Balvu pagasts)

Gada pakalpojumu sniedzējs
SIA „Marbera”, valdes locekle Mārīte Berķe (Lazdulejas pagasts)

Gada tirgotājs
SIA „ Lekos”, valdes priekšsēdētāja, Ludmila Šupilova (Kubulu pagasts)

Gada mājražotājs
IK ”Kolnasāta”, īpašnieki Dainis Rakstiņš un Ilona Gruševa (Bērzpils pagasts)

Gada ģimenes uzņēmums
Rančo „ Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone –Korlaša, Aldis Korlašs (Balvu pagasts)

Gada darba devējs
SIA „ LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs, Edvīns Dille (Lazdulejas pagasts)

Gada sadarbības partneris
IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa (Balvi)