Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2018

Gada lauksaimnieks 2018
z/s “Iesalnieki”, īpašnieks Pēteris Ločmelis (Briežuciema pagasts)

Novada tēla popularizētājs 2018
Skaidrīte un Ēriks Kaši – ziedu un akmeņu dārzi “Ezerlīči” (Tilžas pagasts)
Larisa un Andrejs Klitončiki (zirgu sēta “Kapulejas”) (Tilžas pagasts)

Gada jaunais uzņēmējs 2018
Vineta Jurjāne, radošā māja “Upene” (Balvi)
z/s “Ezeri”, īpašnieks Gunārs Voits (Briežuciema pagasts)

Gada pakalpojumu sniedzējs 2018
SIA “Amati projekts”, valdes locekle Elīna Kaļva (Balvi)

Gada tirgotājs 2018
SIA “KV9”, Kristaps Vanags (Vīksnas pagasts / Balvi)

Gada mājražotājs/amatnieks 2008
Andris Ločmelis, amatnieks (Briežuciema pagasts)

Gada ģimenes uzņēmums 2018
z/s “Priedītes”, Iveta un Guntis Priedītes (Vectilžas pagasts)

Gada darba devējs 2018
SIA “Senda Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne (Balvi)

Gada sadarbības partneris 2018
SIA “Duets ZA”, Zigrīda Lizinska (Balvi / Kubulu pagasts)