Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2017

Stipra ģimene laukos 2017
Igora un Kristīnes Kuzminu ģimene, piemājas saimniecība “Kaziņas” (Briežuciema pagasts)

Gada jaunais uzņēmējs 2017
SIA „Nūreņas”, Reine Gunta, Anna Lūzeniece, atpūtas komplekss “Noras” (Krišjāņu pagasts)

Gada jaunais lauksaimnieks 2017
z/s „Vecavotiņi”, Agnis Bombāns (Vectilžas pagasts)

Gada tūrisma uzņēmums 2017
SIA „Paradīzes putni”, Sanita un Normunds Prūši (Bērzkalnes pagasts)

Gada mājražotājs 2017
Arnita Melberga (Balvi)

Gada amatnieks 2017
Jolanta un Valdis Dundenieki (Bērzpils pagasts)

Gada lauksaimnieks 2017
z/s „Bērziņi”, Andrejs Bondars (Bērzpils pagasts)

Gada lauksaimnieks 2017
z/s „Doburūči”, Vilnis Čirka (Tilžas pagasts)

Bioloģiskā lauksaimniecība 2017
z/s „Rīts” Pēteris Garjānis (Bērzkalnes pagasts)

Prasmīgi saimnieki laukos 2017
z/s “Cīruļi”, Ņina Smirnova (Lazdulejas pagasts)

Prasmīgi saimnieki laukos 2017
z/s „Stiebriņi”, Iveta un Jānis Laicāni (Vīksnas pagasts)

Prasmīgi saimnieki laukos 2017
Indra un Jānis Ciukori (Bērzkalnes pagasts)

Ilggadēja saimniekošana laukos 2017
z/s „Īves”, Pēteris Kalniņš (Balvu pagasts)

Gada pakalpojums 2017
SIA „Car Wash Balvi”, Ākuls Guntars (Balvi)

Gada eksportētājs 2017
SIA „Vitai”, Aigars Logins, Vitālijs Seļavins (Kubulu pagasts)

Stabils uzņēmums 2017
„SIA Stars EA” Ločmans Aldis, Ločmans Juris (Balvi)