Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2016

Gada mājražotājs 2016
z/s „Dižarāji”, Ilona Seņka, (Bērzpils pagasts)

Gada amatnieks 2016
IK „Minūte”, Leons Belka (Kubulu pagasts)

Gada dedzīgākais zemnieks 2016
z/s „Skujāni”, Andrejs Ūbelis (Tilžas pagasts)

Jaunais uzņēmējs 2016
SIA „KL89”, picērija „Zebra”, Kristīne Ločmele (Bērzkalnes pagasts)

Novada tēla popularizētājs 2016
SIA „Vaduguns”, Edgars Gabranovs (Balvi)

Gada tirgotājs 2016
SIA „Litiņa”, Lilita Aleksāne (Balvi)

Gada pakalpojums 2016
I.d.v. „Frizētava Elija”, Egita Circene (Balvi)

Gada sadarbības partneris 2016
z/s „Kotiņi”, Aldis Ločmelis (Viļakas novads)

Gada būvnieks 2016
SIA „Veskor”, Vladimirs Koržakovs (Balvi)

Stabils uzņēmums 2016
SIA „Balvu Bildes”, Natālija Noskova (Balvi)

Pieredzējis uzņēmējs laukos 2016
IK „Panga”, Aivars Zaikovskis (Kubulu pagasts)

Gada eksportētājs 2016
SIA „Kalegnum”, Kārlis Brūvers (Kubulu pagasts)

Gada bioloģiskā saimniecība 2016
z/s „Kronīši”, Artūrs Jermacāns (Vectilžas pagasts)

Netradicionālā saimniecība laukos 2016
SIA „Kalnajāņi 1”, Ingrīda Jeromanova (Briežuciema pagasts)

Daudzpusīgs uzņēmējs 2016
SIA „DEG”, Andrs Vanags (Vīksnas pagasts)

Gada jaunais lauksaimnieks 2016
z/s „Ezeriņi”, Igors Lazorenko (Vectilžas pagasts)