Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2015

Lielākais nodokļu maksātājs 2015
SIA „BalviFlora”, valdes loceklis Ivars Zaharāns (Balvu pagasts)

Lielākais darba devējs 2015
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” (Balvi)

Gada mecenāts 2015
SIA „A.K.7”, Andrejs Kindzulis (Balvi)

Mūža ieguldījums uzņēmējdarbībā 2015
z/s „Upeslīči”, Jānis un Veneranda Ļubkas (Kubulu pagasts)

Gada jaunais uzņēmējs 2015
SIA „Evalar auto”, Armands Penners (Balvi)

Gada mājražotājs 2015
Ilzes Liepiņas mājražošanas uzņēmums (Kubulu pagasts)

Gada eksportētājs 2015
SIA „Compaqpeat”, Joahnn Marten (ražotne atrodas arī Balvu novadā)

Stipra ģimene laukos 2015
z/s „Kļavkalni”, Gunita un Egons Sirmači (Bērzkalnes pagasts)

Lauku mantojuma saglabātājs 2015
z/s „Skujenieki”, Alīna Zelča (Tilžas pagasts)

Gada pakalpojums 2015
SIA „BKL”, Jānis Kuļšs (Balvi)

Stabils uzņēmums 2015
SIA „INVIK” Juris Pušpurs, Viktors Paršinovs (Balvi)