Konkursa „Esi uzņēmējs Balvu novadā” 2018.gada uzvarētāji

Emīls Jauntēvs – konkursa pieteikums „ Aitu cirpšanas un nagu griešanas pakalpojuma realizēšana Balvu novadā un ārpus tā”, saņemts pašvaldības finansējums EUR 1991.47 (Viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit viens euro 47 centi).

Emīls Jauntēvs, lai sni  egtu aitu cirpšanas pakalpojumu, ir iegādājies kvalitatīvu, jaudīgu un izturīgu LONGHORN X1 griezējinstrumentu komplektu.
Ieguvis zināšanas LLKC Balvu filiāles rīkotajās apmācībās „ par prasībām aitkopības saimniecībās”, ieguvis pieredzi aitu cirpšanā savā saimniecībā, kura atrodas Balvu pagastā. Ir veicis tirgus analīzi un konkurentu izpēti, regulāri tiek papildinātas zināšanas aitkopības nozarē.
Tiek plānots iegūt izglītību starptautiskajā aitu cirpšanas skolā Lielbritānijā.
Pakalpojums tiek reklamēts vietējā laikrakstā, ar LLKC darbinieku palīdzību. Darbība tiks uzsākta 2019. gada pavasari.

Ingrīda Supe – konkursa pieteikums „Kanisterapijas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā, veicinot bērnu un jauniešu attīstības un attīstošo aktivitāšu pieejamību dažādām sociālajām grupām”, saņemts pašvaldības finansējumu EUR 1150.23 (Viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro 23 centi).

Ingrīda Supe, lai sniegtu kvalitatīvu terapeitisko pakalpojumu, ir iegādājusies attīstošos materiālus nodarbībām, aprīkojumu sunim, darba apģērbu speciālistam.
Kanisterapijas nodarbības ar suņa klātbūtni, kuru mērķis uzlabot bērnu veselību, tiek sniegtas Balvu un apkārtējos novados.
Ziņa par pakalpojuma pieejamību tiek izplatīta caur ģimenes ārstu praksēm, no mutes mutē.
Kvalifikācijas pamatā agrāk iegūtā pedagoģiskā izglītība, kura tiek papildināta, apgūstot Montesssori medicīnisko pedagoģiju un agrīno diagnostēšanas metodi.

Aiga Keisele – konkursa pieteikums „ Vizāžista pakalpojumu sniegšana Balvu novadā”, saņemts pašvaldības finansējumu EUR 1858.30 (Viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit astoņi euro 30 centi).

Aiga Keisele, lai sniegtu vizāžista pakalpojumus, ir iegādājusies grima uzklāšanas produktu komplektu, grima otas, vizāžista krēslu, vizītkartes.
Ziņa par pakalpojuma pieejamību tiek izplatīta sociālajos tīklos, no mutes mutē.
Pakalpojums tiek nodrošināts, izbraucot pie klienta.
Mērķis ilgtermiņā izveidot skaistumkopšanas studiju, organizēt dažādas meistarklases un kursus.

Konkursa nolikums