Par mums

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” darbojas saskaņā ar 26.05.2011 apstiprināto Balvu novada Domes nolikumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.2015. Domes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 2.§))
Ziemellatgales biznesa centrs nolikums

Misija– Atbalstīt,  veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanu Balvu novadā.  Radīt apstākļus inovatīvu pakalpojumu sniegšanai, preču un produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā Ziemeļlatgalē.

Vīzija– Kļūt par atpazīstamu kompetences centru Ziemeļlatgalē. Būt par ilgtspējīgu sadarbības partneri starp pašvaldību, uzņēmēju un investoru.

Vērtības– Uzņēmējdarbības vides veidošana Balvu novadā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *