Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi klātienē ārtelpās būs pieejami no 7.maija

Apstiprinot grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, Saeima lēmusi, ka no š.g. 7. maija pastiprinātos drošības apstākļos tiek atļauts atsākt sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus klātienē ārtelpās.

Ministru kabineta ārkārtas sēdē š.g. 6. maijā tika lemts pastiprināt iepriekš noteiktos nosacījumus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai klātienē ārtelpās. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Lauku labumu tirdziņš Balvos 8.maijā

8.maijā Balvos, laukumā pie kultūras nama no plkst. 9:00 notiks tradicionālais zaļais jeb Lauku labumu tirdziņš, kurā piedalīsies 20  amatnieki, mājražotāji un zemnieki. Sekojot tirdziņa apmeklētāju pieprasījumam un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, laukumā gar kultūras nama DA fasādi notiks mini Stādu tirdziņš, kurā varēs iegādāties vasaras puķu, ziemciešu, dārzeņu stādus, kā arī augļu kokus un krūmus.

Tirgotājiem obligāti jāpiesakās pa tālruni 26461435. Vietu skaits ierobežots. Bez iepriekšējas reģistrācijas tirgoties tirdziņu norises vietās aizliegts! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Noskaidroti Balvu novada pašvaldības konkursa “Esi uzņēmējs Balvu novadā 2021” uzvarētāji

20.aprīlī ZOOM tiešsaistē notika 2. kārtas konkursa pieteikumu “Esi uzņēmējs Balvu novadā” vērtēšana, kuru veica komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Balvu novada Domes deputāte Sandra Kindzule, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Gunta Raibekaze, Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, SIA „ Dantruck11” valdes loceklis Aigars Logins.

Vērtēšanas komisija noklausījās 11 grantu pretendentu sagatavotās prezentācijas, kuras sniedza priekšstatu par konkursam iesniegto pieteikumu kvalitātes rādītājiem, kā arī par pašu biznesa idejas autora prasmēm un zināšanām konkrētajā jomā.

Par konkursa uzvarētājiem – granta saņēmējiem šogad kļuva pieci konkursa dalībnieki: Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

1.maijā Balvos notiks Stādu tirdziņš

Pielāgojoties situācijai un iedzīvotāju pieprasījumam, 1.maijā Balvos laukumā pie kultūras nama no plkst. 9:00 notiks Stādu tirdziņš, kurā piedalīsies 20 tuvāki un tālāki stādu audzētāji ar augļu koku un krūmu, košumkrūmu, ziemciešu un vasaras puķu, kā arī citiem stādiem.

Tirgotājiem obligāti jāpiesakās pa tālruni 26461435. Vietu skaits ierobežots – 20 tirdzniecības vietas. Bez iepriekšējas reģistrācijas tirgoties tirdziņa norises vietā aizliegts!

Apmeklētāju skaits tirdziņā nav ierobežots, taču tiks organizēta cilvēku plūsma pa atsevišķu ieeju un izeju, lai ievērotu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Uzsākta biznesa ideju konkursa pieteikumu ” Esi uzņēmējs Balvu novadā” vērtēšana

2021.gada 6. aprīlī noslēdzās konkursa pieteikumu” Esi uzņēmējs Balvu novadā” iesniegšana un uzsākta to vērtēšana. Konkursā šogad iesniegti 17 biznesa ideju pieteikumi, kuros pašvaldībai prasītais finansējums jeb grants ir 33 366.55 EUR apmērā.
Lielāko daļu biznesa ideju plānots realizēt pakalpojumu sfērā. Priecē tas, ka par biznesa uzsākšanu, domā gados jauni cilvēki, kā arī tas, ka jau esošie uzņēmēji vēlas uzsākt  jaunu ideju realizēšanu.

Šī gada pašvaldības budžetā  projektu konkursam paredzēti  8000  EUR, kas ir par 2000 EUR vairāk kā iepriekšējā gadā. Uz granta saņemšanu var pretendēt fiziskas personas, kuras plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību, kā arī jaunie uzņēmēji, kuri uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav vecāki par trīs gadiem. Uzņēmējdarbība jāveic Balvu novada administratīvajā teritorijā.   Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā no 7. aprīļa līdz 23.aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2021.gada vasarā.

Pieteikties pasākuma īstenošanai darba devēji aicināti tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir plānota darba vietu izveide skolēniem. Pieteikumu, piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu darba devēji var iesniegt NVA filiālē klātienē, nogādāt pa pastu vai nosūtīt  elektroniski uz NVA filiāles e-pasta adresi, ja dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisku parakstu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Covid-19 krīzes atbalstam par martu uzņēmēji var pieteikties līdz 15. aprīlim

Ekonomikas ministrija atgādina, ka līdz š.g. 15. aprīlim uzņēmēji, kā arī pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji var pieteikties Covid-19 krīzes atbalstam par martu. Atbalsts komersantiem būs pieejams līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi saimnieciskai darbībai, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. Atbalstam uzņēmēji var pieteikties par katru kalendāro mēnesi, iesniedzot pieteikumu VID līdz nākamā mēneša 15. datumam. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Nosacījumi drošai tirdzniecībai iekštelpās un ārtelpās no 7.aprīļa

Ministru kabinets š.g. 1. aprīļa sēdē lēma, ka no š.g. 7. aprīļa pastiprinātas drošības apstākļos darbu klātienē var atsākt visi veikali ārpus lielajiem tirdzniecības centriem. Ekspertu ieskatā cilvēku pulcēšanās risks tirdzniecības centros ir pārāk augsts, tāpēc lielos tirdzniecības centros atļauta tikai pakalpojumu sniegšanas vietu un atsevišķu veikalu veidu darbība, saglabājot visas līdzšinējās epidemioloģiskās drošības prasības tirdzniecības vietu darbībai, un vienlaikus atceļot distances tirdzniecībā iegādātu preču izsniegšanu veikalos. Tāpat valdība apstiprināja, ka no š.g. 7. aprīļa tiek atļauta arī ielu tirdzniecības organizēšana (jeb gadatirgi), vienlaikus apstiprinot drošas tirdzniecības protokolu visai āra tirdzniecībai. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” turpinās ar tiešsaistes semināriem!

06.04.2021. Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām. Lektore – eksperte Iveta Druva-Druvaskalne
Seminārā būs iespēja uzzināt, kā padarīt savu uzņēmumu atrodamu un sasniedzamu karšu pārlūkos (piem., Google maps). Seminārā varēs iepazīt bezmaksas pieejamos karšu rīkus un to sniegtās iespējas, noderīgas mobilās aplikācijas un varēsiet pašu spēkiem izmēģināt šīs programmas praktiski, plānojot velobraucienus, pārgājienus un cita veida ceļojuma maršrutus!
Pieteikuma anketa: https://tinyurl.com/vhbum8au
Darba kārtība: https://tinyurl.com/wanafenh

14.04.2021. 4 soļu stratēģija Facebook jēgpilnai izmantošanai klientu piesaistei (dalībniekiem BEZ priekšzināšanām). Lektore Marika Rudzīte-Griķe
Darba kārtība: https://tinyurl.com/x7zfcfee
Pieteikšanās: https://tinyurl.com/kr5242ar

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Turpinās biznesa ideju konkursa pieteikumu ” Esi uzņēmējs Balvu novadā” iesniegšana!

Vēl līdz 2021. gada 6.aprīlim plkst. 16.00. var iesniegt biznesa ideju pieteikumus konkursam “ Esi uzņēmējs Balvu novadā”, kuri   jānoformē  atbilstoši konkursa  Nolikuma 2. punkta prasībām.
Konkursa nolikums, pieteikuma anketa, vērtēšanas kritēriji

Ja biznesa ideju konkursa pieteikumu izvēlaties  iesniegt personīgi Balvu novada pašvaldībā 28.kab., Bērzpils ielā 1A, Balvos,  piesakiet ierašanos, zvanot uz  mobilo tālruni 26104539. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter