Balvu rajona partnerība aicina tūrisma uzņēmējus piedalīties divos semināros par tūrisma attīstību Latgales reģionā

15. oktorbrī 15:00 SIA “Marbera” telpās Balvu novada Egļuciemā (Jasmini-8, Egļuciems, Lazdulejas pagasts) seminārs projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” ietvaros.

Semināra mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes koncepciju.
Mērķauditorija: Uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

LATGALES reģiona JAUNIEŠUS aicina piedalīties 2019.gada rudens informatīvo pasākumu ciklā “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”

LATGALES reģiona JAUNIEŠUS aicina piedalīties 2019.gada rudens informatīvo pasākumu ciklā “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”

2019.gada 18.oktobrī plkst. 13:30 – 15:00 Baltinavā, Baltinavas novadā    Baltinavas vidusskolā, Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) aicina uz tikšanos izglītības iestāžu pēdējo klašu audzēkņus, lai kopīgi, brīvā atmosfērā 1.5 stundas garumā dalītos pārdomās par nākotnes izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju kļūt par uzņēmējiem un noklausītosBenorse koka dizaina  amatnieces Elīnas Kalniņas pieredzes stāstu. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Esi uzņēmējs Balvu novadā!

Facebooktwitter

Balvu novada tūrisma objektos viesojas Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji

3. un 4. oktobrī notika ikgadējais Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens Latgales tūrisma uzņēmējiem un speciālistiem. Brauciena pirmajā dienā dalībnieki iepazina vairākus Ziemeļlatgales tūrisma objektus – Rančo “Ozolmājas” Balvu pagastā, Arnitas Melbergas labsajūtu darbnīcu Balvos, Koka gudrību darbnīcu un viesu namu “Rūķīši” Rugājos, Stompaku purva taku, zs Kotiņi un Rekovas dzirnavas Viļakas novadā.
Paldies saimniekiem par viesu uzņemšanu! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Seminārs «Iepazīsti permakultūru – gudru un ilgtspējīgu saimniekošanu»

17. oktobrī Balvu konsultāciju biroja telpās notiks bezmaksas informatīvais seminārs «Iepazīsti permakultūru – gudru un ilgtspējīgu saimniekošanu». Par šo tēmu iepazīstinās LLKC vecākais dārzkopības speciālists MĀRIS NARVILS.

Plašāka informācija: Arita Boka, tel. 28629188, e-pasts: arita.boka@llkc.lv

Facebooktwitter

30. septembrī noslēdzās Balvu novada pašvaldības izsludinātais konkurss “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2019”

Paldies iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumu pārstāvjiem, komersantiem, biedrībām un iestādēm par aktīvo piedalīšanos konkursā un pieteikuma anketu aizpildīšanu, kā rezultātā “Balvu novada gada balvai uzņēmējdarbībā 2019” tika pieteikti pretendenti deviņās nominācijās:

1.Gada lauksaimnieks – 8 pretendenti
Saimniecība „ Ozollapas”, Māris Mačs, Kubulu pagasts
z/s „ LĪČI”, īpašnieks Jānis Auziņš, Kubulu pagasts
zs „ ODZĪTES” īpašniece, Aija Supe, Lazdulejas pagasts
zs” OŠSALAS”, īpašniece Silvija Salmane, Lazdulejas pagasts
zs „Dobenieki”, īpašniece Liene Ivanova, Balvu pagasts
zs „ IČMALAS”, īpašnieks, Jānis Romāns, Krišjāņu pagasts
Emīls Jauntēvs , Balvu pagasts
SIA „Ciemiņi2012”, valdes loceklis Jānis Lielbārdis, Vīksnas pagasts Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

12. oktobrī lauku labumu tirdziņš Balvos

12. oktobrī Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, sezonas dārzeņus, ogas un augļus, kā arī amatniecības izstrādājumus no tuvākiem un tālākiem zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!

Piedalīties aicinām vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 9.oktobrim!) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948.

Facebooktwitter

Latgalē notiks iedzīvotāju forumi

2019.gada oktobrī, Latgalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas regions (LPR) sadarbībā ar Latgales pašvaldībām rīko četrus Iedzīvotāju Forumus Preiļos, Balvos, Ludzā un Krāslavā, kuros aicinām pieteikties visus tos cilvēkus, kuri vēlas redzēt aktīvu un spēcīgu Latgales pilsonisko sabiedrību un stiprināt Latgales nevalstisko organizāciju (NVO) un pašvaldību sadarbību. Katrā norises vietā gaidīsim arī iedzīvotājus no citiem novadiem!

Latgales Iedzīvotāju forumi notiks:
3. oktobris: Preiļu kultūras nams.
10. oktobris: Ludzas kultūras centrs.
11. oktobris: Balvi, Balvu Novada muzejs.
31. oktobris: Krāslava, Skolas iela 7. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

LLKC Balvu birojs jauniešus aicina uz 5 dienu mācībām par uzņēmējdarbību laukos

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Jaunieši vecumā no 18 – 40 gadiem tiek aicināti uz informatīvo dienu 2019.gada 14.oktobrī plkst. 11:00 Balvos, Brīvības ielā 46a (LLKC Balvu konsultāciju biroja 2.stāva zālē).

Informatīvajā dienā interesenti tiks informēti par aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” būtību un mērķiem, iepriekšējo gadu pieredzi šajā pasākumā un plānoto darba kārtību 2019.gadā. Ar uzņēmējdarbības uzsākšanas pieredzi dalīsies jaunieši, kas piedalījušies konkursā “Laukiem būt! iepriekšējos gados”. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Notika seminārs ” Uzņēmējdarbības atbalsta iespējas”

     2019. gada 18.septembrī  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā  notika seminārs
„Uzņēmējdarbības atbalsta iespējas”, kurā tika pieaicinātas dažādas uzņēmējdarbību atbalstošās institūcijas: Latgales PR LUC, LIAA Rēzeknes biznesa inkubators, Latgales speciālās ekonomiskās zona (SEZ), AS “Citadele Banka”, biedrība „Balvu rajona partnerība”, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Latvijas darba devēju konfederācijas (LDKK), biedrības „ Radošās idejas” pārstāvji, kuri Ziemeļlatgales uzņēmējiem sniedza ieskatu par aktualitātēm un iespējām  uzņēmējdarbībā   dažādu atbalsta programmu izmantošanā sava uzņēmuma attīstībai.
Semināru atklāja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš novēlēja uzņēmējiem, „ klausoties semināra lektorus, rast jaunas idejas un vēlmes, gan uzņēmējdarbībā, gan savā personīgajā dzīvē. Pašvaldība šogad konkursā „ Esi uzņēmējs Balvu novadā”   finansiālu atbalstu sniegusi  4 uzņēmējām jauno ideju realizēšanai un biznesa uzsākšanai 6000.00 EUR apmērā ”. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter