Balvu novada saimnieciskās darbības veicēji apgūst zināšanas grāmatvedībā

Balvu novadā liela daļa iedzīvotāju biznesu uzsāk  kā pašnodarbinātie, kas vienlaicīgi nozīmē gan brīvību, gan atbildību.
Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru (LUC) šī gada 7. maijā rīkoja  semināru „ Saimnieciskās darbības iespējas”, kura mērķis dot pamatzināšanas  pašnodarbinātajiem grāmatvedības pareizā kārtošanā un jaunu iespēju saskatīšana ikdienas darbā, domājot stratēģiski.
Atšķirībā no uzņēmuma, kura dibināšanai un reģistrācijai vajadzīgs kāds sākuma kapitāls, lai kļūtu par pašnodarbinātu personu, nekādi resursi nav vajadzīgi, ir iespēja plānot savu laiku pašam, kas var šķist pavisam vilinoši. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Aicinām uz diskusiju par iespējām novadā ražoto produkciju piedāvāt Rīgas centrāltirgū!

Ziemeļlatgales, Alūksnes, Gulbenes novada zemniekus, bioloģiskās saimniecības, amatniekus aicinām uz diskusiju par iespējām novadā ražoto produkciju piedāvāt Rīgas centrāltirgū!

Diskusijas vieta Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2B, Balvi.
Laiks: 2019. gada 15. maijā plkst. 11.00
Diskusijā piedalās un sadarbības iespējas piedāvā AS „ Rīgas Centrāltirgus”.

Facebooktwitter

Aicinām apmeklēt biznesa forumu “Inovācijas = veiksmīgs mūsdienu uzņēmums” Daugavpilī

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina apmeklēt biznesa forumu “Inovācijas = veiksmīgs mūsdienu uzņēmums”, kas tiek rīkots Biznesa un karjeras iespēju festivāla „Uzņēmēju dienas Latgalē 2019” ietvaros, kas notiks 10. un 11.maijā Daugavpils Olimpiskajā centrā. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Seminārs “Saimnieciskās darbības iespējas “

Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs  sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Latgales uzņēmējdarbības centru,   2019. gada 7. maijā plkst. 10.00, aicina pašnodarbinātos (saimnieciskās darbības veicējus) uz  bezmaksas semināru “Saimnieciskās darbības iespējas “.
Semināra norises vieta –  Vidzemes iela 2b, Balvi, Balvu novada pašvaldības  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra telpās.
Semināru vada: Sandra Zeltiņa
Mg. Sociālo zinātņu ekonomikā, uzņēmējdarbības konsultante ar ilggadīgu pieredzi grāmatvedībā, vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu koordinatore Latvijā, mācību līdzekļu līdzautore, daudzu gadu lektora pieredze lielākajos Latvijas mācību centros šādos mācību kursos- “ Mārketings”,” Uzņēmējdarbības pamati”, “Komercdarbības pamati”, “ Finanšu analīze”, “ Grāmatvedība”, “ projektu vadība”, “ Biznesa plāna izveides pamati” u.c. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai

No 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 26.jūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā.
Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

AREI aicina uzņēmumus pieteikt dalību izstādē “Riga Food 2019″!

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) aicina laicīgi plānot un pieteikties uzņēmumus vietai plašajā un Latvijas uzņēmumu kopstendā izstādē “Riga Food 2019″, kā arī saņemt līdzfinansējumu 20% apmērā. Izstāde norisināsies no 4. līdz 7.septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Rīgā, Ķīpsalas ielā 8).
Latvijā organizētā izstādē ir lielisks atspēriena punkts, īpaši jaunajiem uzņēmumiem, kuri plāno startēt ārvalstu pārtikas izstādēs, kā arī ’’Riga Food’’ nodrošina atpazīstamību vietējā tirgū, iespēju iepazīstināt ar savu produkciju, jaunumiem un izmantojot papildu instrumentus apmeklētāju piesaistei, veidot veiksmīgu tēlu Latvijas kvalitatīvo pārtikas uzņēmumu vidū.

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Balvu novadā!”

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā!”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Granta pretendents ir fiziska persona, kura plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem piešķirts Grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Ziemeļlatgales tūrisma uzņēmēji tiekas Rekovas dzirnavās

3. aprīlī tūrisma speciālisti un tūrisma uzņēmēji kuplā skaitā no Ziemeļlatgales – Balvu, Viļakas, Kārsavas, Rugāju un Baltinavas novadiem, pulcējās Rekovas dzirnavās uz ikgadējo tikšanos pirms aktīvās tūrisma sezonas.

Tikšanās mērķis bija atskatīties uz 2018. gada tūrisma sezonu, pārrunāt tūrisma attīstības tendences reģionā, atskatīties uz kopīgi paveiktajiem darbiem Ziemeļlatgales kā tūrisma galamērķa atpazīstamībai, kā arī tūrisma objektu saimnieki tika aicināti dalīties informācijā par jaunumiem konkrētos tūrisma objektos. Šādas tikšanās ir īpaši vērtīgas, lai tūrisma objektu saimnieki uzzinātu vairāk viens par otru un veidotos jauna sadarbība. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Latgales mazos ražotājus aicina uz diskusiju par sadarbības iespējām ar AS “Rīgas Centrāltirgus”

Latgales reģiona mājražotāji, amatnieki diskusijās ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru, reģiona pašvaldībām kā būtiskāko attīstību ierobežojošo apstākli norāda ierobežotās iespējas produkciju piedāvāt tirgos ar nozīmīgu pirktspējas līmeni. Kā viens no sasniedzamākajiem lielajiem tirgiem tiek minēta Rīga, kur tikai neliela daļa reģiona mājražotāju un amatnieku ir atraduši iespējas piedāvāt savu produkciju.
Lai apzinātu iespējas Latgales mazajiem ražotājiem piedāvāt savu produkciju Rīgā, Rīgas centrāltirgus teritorijā, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Daugavpils biroju un Daugavpils novada domi šī gada 12.aprīlī aicina reģiona mājražotājus, amatniekus uz diskusiju par sadarbības iespējām ar AS Rīgas centrāltirgus tirdzniecības organizēšanas nodaļu. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Priecīgas Lieldienas!

Facebooktwitter