Velobraucienā dodas pa ainaviskiem mežu un lauku celiņiem Balvu novadā

25. maijā Balvu novadā tika rīkots velobrauciens aktīvai atpūtai dabā, kurā laikā dažāda vecuma aktīvās atpūtas piekritēji devās 32 km garā maršrutā Kubulu un Balvu pagastos. Velobraucienu organizēja Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar SIA “Sports S” vadītāju, gidi un velo tūrisma entuziasti Santu Paegli no Valmieras. Velobrauciena laikā gide pastāstīja interesantus faktus gan par Bolupes slūžām, gan Ebreju senkapiem un kādreizējo šaursliežu dzelceļa līniju Sita – Rēzekne, kuras uzbērumu brauciena laikā arī varēja redzēt. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

LEADER apmācību semināri potenciālajiem projektu pieteicējiem uzņēmējdarbībā

«Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam» ietvaros  notiks apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Norises vieta un laiks:
Viļakas novads – 4.jūnijā, plkst. 11.00 – 14.00,
Viļaka, Abrenes ielā 26, 1.stāva zālē
Balvu novads – 5.jūnijā, plkst. 10.00 – 14.00,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Balvi, Vidzemes ielā 2b

Semināru mērķis: informēt potenciālos projekta iesniedzējus par projektu izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības «Balvu rajona partnerība» izstrādātajai SVVA stratēģijai. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Seminārs lauku uzņēmējiem par Lauku attīstības programmas aktualitātēm

LLKC Balvu konsultāciju birojs 2019.gada 30.maijā plkst. 10:00 aicina visus interesentus uz bezmaksas informatīvu semināru par aktuālajiem LAD projektu pasākumiem, atbalsta saņemšanas nosacījumiem un citu aktuālo informāciju lauku uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Izdots aktualizēts tūrisma ceļvedis “Lubāna ezera noslēpumi”

Sadarbojoties Madonas, Balvu, Rēzeknes, Rugāju, Lubānas, Varakļānu tūrisma informācijas centriem, ir izdots aktualizēts Lubāna ezera tūrisma reģiona informatīvais materiāls, kurā apkopota informācija par tūrisma piedāvājumu Lubāna ezera apkārtnē Lubāna mitrāja teritorijā, tajā skaitā Balvu novada Bērzpils pusē.

Ceļvedis PDF formātā

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Ziemeļlatgales vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas virzība Rīgas Centrāltirgū!

15.maijā  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika diskusija  „ Par sadarbības iespējām ar AS „ Rīgas centrāltirgus”, kurā piedalījās Balvu un apkārtējo novadu mājražotāji, amatnieki, uzņēmēji,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu biroja (LLKC), Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC), Latgales reģiona attīstības aģentūras ( LRAA), Gulbenes novada tūrisma aģentūras pārstāvji (TIC).

Rīgas Centrāltirgus tirdzniecības organizēšanas nodaļas darbiniece Daiga Šilkova aicināja pasākuma dalībniekus  savstarpējai sadarbībai, piedāvājot kopēju Latgales reģiona vai atsevišķa novada  dienu pasākuma rīkošanu, kā arī individuālu tirdzniecību āra laukumā pie zivju paviljona. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Aicinām vietējos amatniekus un mājražotājus pieteikties tirdziņam 1. jūnijā pasākumā “Mūzikas svētki “Mirklis Balvos””

2019. gada 1. jūnijā Balvos notiks Mūzikas svētki “Mirklis Balvos”, kur koncertā pulcēsies 1500 koru dziedātāji no visas Latvijas, kā arī 400 pūtēju orķestru dalībnieki no Vidzemes un Latgales. Svētku programmā plkst. 20:30 paredzēts dalībnieku svētku gājiens no Balvu kultūras nama līdz estrādei, plkst. 21:00 svētku koncerts Balvu pilsētas parka estrādē, pēc tam – balle ar grupu “Sestā jūdze”.

Pasākuma ietvaros tiek plānots amatnieku un mājražotāju tirdziņš Balvu pilsētas parkā no plkst. 15:00 (līdz ar koncerta mēģinājuma sākumu estrādē; svētku dalībnieki Balvos ierodas no plkst. 12:00).

Aicinām Ziemeļlatgales amatniekus un mājražotājus pieteikt dalību tirdziņā ., sūtot ziņu uz biznesacentrs@balvi.lv vai piezvanot 26461435. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

25. maijā aicinām piedalīties velobraucienā Balvu novadā

Aktīvās atpūtas un dabas mīļotājus aicinām piedalīties velobraucienā, kas notiks 25. maijā Balvu novadā un vedīs cauri Kubulu un Balvu pagastiem. Pulcēšanās no 10:30 līdz 11:00 pie Balvu novada tūrisma informācijas centra/Balvu Novada muzeja (Brīvības ielā 46, Balvos).

Maršruta garums būs aptuveni 32 km, kura laikā būs gan atraktīvas izklaides, gan aizraujoši stāsti no velo tūrisma entuziastes, gides Santas Paegles. Maršruta grūtības pakāpe – vidēja, jo pamatā būs jābrauc pa grants seguma un meža ceļiem. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

8. jūnijā lauku labumu tirdziņš Balvos

8. jūnijā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, sezonas dārzeņus, stādus un amatniecības izstrādājumus no tuvākiem un tālākiem zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!

Piedalīties aicinām vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 5. jūnijam) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948.

Informējam, ka nākamais tirdziņš jūlijā Balvos notiks nedēļu vēlāk – trešajā sestdienā, 20. jūlijā Balvu pilsētas parkā Balvu Novada svētku ietvaros.

Facebooktwitter

Balvu novada uzņēmēji piedalījās “Uzņēmēju dienās Latgalē 2019”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu rīkoja izstādi “Uzņēmēju dienas Latgalē 2017”, kas 10. un 11. maijā norisinājās Daugavpilī, Daugavpils olimpiskajā centrā. Balvu novada stendā divas dienas savu uzņēmumu produkciju un pakalpojumus prezentēja pārstāvji no būvniecības uzņēmuma SIA “BTRS”, trikotāžas izstrādājumus piedāvāja SIA “Eco Fabrika”, mājražotāja un pirtniece Arnita Melberga iepazīstināja ar savu labsajūtas piedāvājumu Balvos – gardiem mājražojumiem un pirts pakalpojumiem, SIA “Compaqpeat” pārstāvji izstādē popularizēja uzņēmuma darbību un ražoto produkciju no Lutinānu purva, savukārt Aiga Jansone prezentēja savu zīmolu, kas piedāvā šūtus elegantus tērpus lielām un mazām dāmām. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu uzņēmējdarbības projektiem

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju – Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē un atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai.

Vairāk par pieteikšanos un projekta iesniegšanas nosacījumiem skatīt šeit un Balvu rajona partnerības mājaslapā šeit.

 

Facebooktwitter