Aptauja- Latvijas uzņēmēju galvenie ierobežojumi „Covid-19” un kā nodrošināt produktivitāti krīzes apstākļos?

  Latvijas Darba Devēju Konfederācija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa Vadības un Ekonomikas fakultāti veic pētījumu, lai noskaidrotu, kā Latvijas uzņēmēji plāno nodrošināt produktivitāti krīzes apstākļos un, kas ir Latvijas uzņēmēju galvenie ierobežojumi „Covid-19” laikā.
Pētījumā lūdzam izteikt viedokli uzņēmumiem no šādām nozarēm:

  • Intelektuālie pakalpojumi
  • Koksnes produkti un mēbeles
  • Metāli un mašīnas, elektronika, remonts
  • Aviācija un tūrisms
  • Autopārvadājumi
  • Dzelzceļš un ostas
  • Pārtika un dzērieni
  • Ķīmija un farmācija
  • Dabas resursu nozaru tiešais eksports

Pētījuma rezultāti palīdzēs atbildīgajām institūcijām labāk izprast Latvijas uzņēmēju vajadzības “Covid-19” apstākļos un dos iespēju nodrošināt piemērotākus atbalsta pasākumus.
Lai piedalītos pētījumā, aicinām aizpildīt anketu līdz 23.05.2020.

       Anketas aizpildīšana aizņem aptuveni 10 minūtes.
Aptaujas dati ir konfidenciāli, un tie tiks apkopoti tikai pētījuma ietvaros.
Paldies par atsaucību!

Facebooktwitter

Tiks sniegts atbalsts 45,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem

Valdība šā gada 14.aprīlī pieņēma lēmumu, ka no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiks sniegts atbalsts 45,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem.

Pieejami vairāki atbalsta pasākumi: Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Vietējās pārtikas piegādātāji – www.novadagarsa.lv

Iespēju katrā valsts reģionā atrast sev tuvāko vietējās pārtikas ražotāju, kurš nodrošina arī savas produkcijas piegādi, ikvienam iedzīvotājam piedāvā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra jaunais elektroniskais katalogs www.novadagarsa.lv.

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Aktuālā informācija par valsts atbalstu uzņēmējiem un strādājošajiem Covid-19 krīzes laikā pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā

Aktuālā informācija par valsts atbalstu uzņēmējiem un strādājošajiem Covid-19 krīzes laikā pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā  https://fm.gov.lv/lv/covid_19/arkarteja_situacija/

Facebooktwitter

Dīkstāves pabalsti pieejami pieejami arvien plašākam uzņēmumu, to darbinieku un pašnodarbināto lokam

 

 

 

 

 

 

 

Aktuālo informāciju lasi: https://vid.gov.lv/lv/covid-19
Konsultācijas saņem, zvanot 67120020

Facebooktwitter

Par Balvu novada pašvaldības darbu sakarā ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem un ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 12. maijam

Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) rīkojumu Nr.103. “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” saistībā ar Covid-19 izplatību, un MK 7.aprīļa grozījumiem (prot.Nr.22 43.§), kas paredz, ka ārkārtējā situācija tiek pagarināta līdz 12.maijam, arī Balvu novada pašvaldība no 2020.gada 14.aprīļa līdz 12.maijam:

visās iestādēs pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē;
pārtrauc mācību procesa norisi klātienē izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti, izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, kuras atļauts apmeklēt tikai tiem bērniem, kuru vecāki var apliecināt, ka nav bijuši ārzemēs un nav bijuši kontaktā ar vīrusa nēsātāju;
atceļ visus pašvaldības rīkotos kultūras, sporta un citus publiskus pasākumus;
pārtrauc visas interešu izglītības un amatiermākslas norises – treniņus, sacensības, nodarbības, mēģinājumus.

Lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kā arī pašvaldības speciālistu konsultācijas, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties elektroniski. Visa kontaktinformācija atrodama Balvu novada pašvaldības mājas lapā.

Arī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā apmeklētāji netiek pieņemti klātienē un aicinām interesējošos jautājumus risināt attālināti: uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste – 26461435, gunta.bozoka@balvi.lv; tūrisma organizatore – 29272948, turisms@balvi.lv

Balvu novada vadība aicina ikvienu būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

VID izmaksās dīkstāves pabalstu COVID-19 krīzes skartajām pašnodarbinātajām personām

Turpinot sniegt atbalstu uzņēmumiem un iedzīvotājiem saistībā ar COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām, šī gada 31. martā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 179 „ Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”, kas paredz dīkstāves pabalsta izmaksu arī pašnodarbinātajām personām dīkstāvē.   Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Papildinātas higiēnas prasības sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem

Otrdien, 31. martā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards izdevis grozījumus 2020. gada 20. marta rīkojumā Nr. 39 “Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā”, papildinot to ar jaunām prasībām sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

1) Turpmāk sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā ir jāievēro šādas papildu higiēnas prasības: Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Kur vērsties jautājumu gadījumos privātā sektora darba devējiem Covid-19 krīzes sakarā?

Visa aktuālākā un detalizētākā informācija uzņēmējiem, kā arī darbiniekiem Covid-19 ārkārtas situācijas sakarā Finanšu ministrijas mājaslapā šeit.

Facebooktwitter

Par situāciju tūrisma nozarē Latgales reģionā

2020. gada 12. marta Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, kas ir ietekmējis daudzu nozaru darbību, bet pirmie, kas cietuši visvairāk, ir tūrisma un izklaides pakalpojumu sniedzēji. Biedrība “Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme”” ir veikusi tūrisma nozares pārstāvēto uzņēmumu aptauju, lai apzinātu situāciju Latgalē un ievāktos datus un uzņēmēju ieteikumus situācijas risināšanai nosūtītu tālāk Ekonomikas ministrijai. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter