Darbsemināri Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021-2027 izstrādei un ieviešanai

Velotūrisma plānotāji, ar velotūrismu saistītie pakalpojumu sniedzēji, uzņēmēji, kuri vēlas uzņemt velotūristus,  un visi velotūrisma entuziasti tiek aicināti piedalīties Latgales tūrisma attīstības ietekmēšanā! Darbsemināri par  Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021.-2027. gadam izstrādi un ieviešanu notiks tiešsaistē  18., 26., 31.martā, ar turpinājumu aprīlī –  meklēsim ceļus, kā katra stiprās puses izmantot un attīstīt velotūrismu Latgalē nākamajos 7 gados! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Līdz 16.martam aicina uzņēmējus piedalīties Latgales plānošanas reģiona organizētajā aptaujā!

Cienījamais uzņēmēj!

Latgales plānošanas reģions vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par nepieciešamo darbaspēku Latgales reģionā nākamajos 5 gados, lai saskaņot reģiona izglītības iestāžu mācību programmu satura izmaiņas ar reģiona uzņēmēju vajadzībām.

Lūdzam sniegt Jūsu viedokli, aizpildot zemāk minēto anketu līdz 16.martam tiešsaistē, kas aizņems ne vairāk kā 3 minūtes Jūsu laika. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros līdz 22. martam

  Vēl tikai līdz 22. martam vari iesniegt pieteikumu uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros, tostarp LIAA Rēzkenes biznesa inkubatora pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmā, lai attīstītu savu produktu vai pakalpojumu un izveidotu globāli konkurētspējīgu uzņēmumu. Mēs gaidām tavu vienradzi!
Kas Tev nepieciešams, lai iestātos biznesa inkubatorā? Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Tiešsaistes pasākums “Latgales Biznesa klubs Balvos”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona Rēzeknes nodaļa sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru organizē uzņēmēju LTRK Latgales Biznesa kluba pasākumu Balvos GoToMeeting platformā 2021.gada 12. martā no plkst.13.00 līdz 15.00. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Piesaki savu biznesa ideju konkursam “Esi uzņēmējs Balvu novadā”!

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem piešķirts Grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Valsts ieņēmumu dienests sāk pieņemt pieteikumus grantam apgrozāmajiem līdzekļiem pēc papildinātiem kritērijiem

2021. gada 5. martā Valsts ieņēmumu dienests uzsāk pieteikumu pieņemšanu  grantam apgrozāmajiem līdzekļiem pēc papildinātiem kritērijiem – atbalsts būs pieejams būtiski plašākam komersantu lokam!

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi Eiropas Komisijas saskaņojumu par š.g. sākumā (28. janvārī, 4. februārī un 18. februārī) Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmā granta (dāvinājuma) saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2021.gadā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu birojs organizē bezmaksas tiešsaistes semināru “Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2021.gadā”.

Semināra tēmas:
* Nodokļu aktualitātes 2021. gadā. IIN deklarācijas sagatavošana.
* ALTUM piedāvātās atbalsta iespējas lauku uzņēmējiem.
* LLKC Balvu biroja aktualitātes un piedāvātie pakalpojumi klientiem.

Seminārs notiks 16. martā no 11.00 līdz 13.15 tiešsaistē ZOOM platformā (dienu pirms pasākuma uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta ZOOM pieslēgšanās saite). Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Mācību cikls “Līderība rosīgām kopienām 2021”

Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” aicina Alūksnes, Apes, Gulbenes, Smiltenes, Valkas, Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu aktīvos iedzīvotājus, kopienu esošus un topošus līderus – biedrību un nodibinājumu vadītājus, biedrus, brīvprātīgos, uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus kā pārvalžu vadītājus, tautas namu un bibliotēku vadītājus, sporta darba organizatorus, skolotājus, sociālos darbinekus, jaunatnes darbiniekus u.c. – piedalīties tiešsaistes mācību ciklā “Līderība rosīgām kopienām 2021”. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori aicināti pieteikties LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora atbalsta programmām

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori visā Latvijā izziņo 2021. gada pavasara uzņemšanu pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās. Pieteikumu pieņemšana dalībai biznesa atbalsta programmās būs atvērta no 1. līdz 22. martam.

Kopš programmas sākuma 2017. gadā LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora atbalstu izmantojuši 123 biznesa ideju autori, veidojot un testējot savu ideju biznesa modeli pirmsinkubācijas programmā, un 60 komersanti, attīstot savas idejas inkubācijas programmā – apgūstot uzņēmējdarbībai nepieciešamās zināšanas, izmantojot līdzfinansējumu un stratēģiski plānojot nākamos soļus uzņēmējdarbībā. Šobrīd PINK programmā savas idejas testē 13 biznesa ideju autori, bet inkubācijā  ir 36 komersanti. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Semināri martā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros

Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”  ietvaros  Latgales uzņēmēji martā tiek aicināti piedalīties tiešsaistes semināros Zoom platformā.

Semināru mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, īpaši amatnieki, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri darbojas vai vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā.

02.03.2021 Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021. Lektors Egīls Stūrmanis. Programma: https://tinyurl.com/iqtbqx7x
Pieteikšanās (obligāta): https://tinyurl.com/4qyuknw7

03.03.2021. Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām). Lektore Marika Rudzīte- Griķe.
Programma: https://tinyurl.com/1cyvw5vs
Pieteikšanās (obligāta): https://tinyurl.com/y5pfny6p Turpiniet lasīt

Facebooktwitter