Sociālā uzņēmējdarbība – sabiedrībai būtisku problēmu efektīva risināšana

 14. martā Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā sadarbībā ar Labklājības ministriju un Latvijas Samariešu apvienību notika seminārs “Sociālo uzņēmumu regulējums un finanšu atbalsta iespējas”.
Semināra mērķis  sniegt sabiedrībai izpratni par sociālā uzņēmuma būtību, statusa iegūšanu un tiesisko regulējumu, dalīties sociālo problēmu veiksmīgu risinājumu pieredzē, kā arī   kopīgi diskutēt  par sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latvijā.
Semināru atklāja Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece A. Petrova, kura  norādīja, ka pašvaldībai sociālo jautājumu risināšanā novadā  ir svarīga savstarpēja sadarbība, kā pozitīvu piemēru minot Latvijas Samariešu apvienību. Šī uzņēmuma darbinieki kvalitatīvi sniedz sociālos aprūpes pakalpojumus Balvu novada iedzīvotājiem to dzīves vietās. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Uzņēmējdarbības vides attīstība Balvu novadā veidojas caur dialogu

Balvu novada pašvaldība  atbalsta dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi, gan piešķirot labāko ideju autoriem grantu finansējumu, gan informējot  tos par iespējām , izmantot citu uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju piedāvājumu.
No 2019. gada 1. marta līdz 20. martam  atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā LIAA Rēzeknes biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri reģistrēti  ne ilgāk par trim gadiem. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
6. martā,Vidzemes ielā 2B, Balvos,   Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības speciāliste Gunta Božoka  rīkoja topošo un  esošo  Balvu novada  uzņēmēju  tikšanos  ar   Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes  biznesa inkubatora vadītāju Skaidrīti Baltaci. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Paziņojums par Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2019 projektu konkursa izsludināšanu

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām reģionos“ atklātu projektu konkursu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2019”.
Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, Latgales reģiona  kultūrvides, vērtību  un tradīciju saglabāšanu un attīstību, sniedzot   finansiālu atbalstu labākajiem  kultūras projektiem.
Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks:
12. martā plkst.10.30 – Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Vidzemes iela 2b, Balvi;
12. martā plkst.14.00 – Preiļu NVO centrā, Kooperatīva iela 6, Preiļi (3.stāvs).
Projektu pieteikumu (papīra formātā un elektroniski) iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 29. marts, līdz plkst. 16:00. Projektu ieviešanas laiks ir no 2019. gada maija līdz 2019. gada 16. decembrim. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Sociālo uzņēmumu regulējums un finanšu atbalsta iespējas

INFORMATĪVS SEMINĀRS

2019. gada 14. martā plkst. 10.30, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra konferenču zālē Vidzemes ielā 2b, Balvos

Semināru rīko: Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs
Semināra mērķis: iepazīstināt sabiedrību ar sociālās uzņēmējdarbības konceptu un piemēriem, kopīgi diskutēt par sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējām Ziemeļlatgales reģionā.

DARBA KĀRTĪBA Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

LRTA “Ezerzeme” aicina uz biedru kopsapulci un organizē gidu kursus

12.martā pl. 13.00 viesu mājā “Zaļā sala” (Rēzeknes nov. Greiškānu pag. Litavnieki) Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” aicina pulcēties visus savus biedrus uz kopsapulci, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus. Darba kārtībā – asociācijas paveiktie darbi un plāni šim gadam, gada pārskata apstiprināšana, valdes pārvēlēšana, izmaiņas statūtos. Pieteikšanās sava novada TIC vai rakstot uz e-pastu: tic@ludza.lv .

Aicinām iestāties arī jaunus biedrus, kopā darboties un veicināt Latgales tūrisma attīstību! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Uzņēmēju dienas Latgalē 10.-11.maijā

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās Latgalē 2019”, kas notiks Daugavpils Olimpiskajā centrā 10. – 11. maijā.
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2019” būs jaunā formātā un tiks veidots kā Biznesa un karjeras iespēju festivāls. Sadarbības partneri Daugavpils pilsētas dome, Latgales Plānošanas reģions un AS “Citadele banka”. Informatīvais atbalstītājs – radio “Alise Plus”.
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2019” pēc savas pamatbūtības tā ir izstāde, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā: Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Daugavpilī notiks vērienīgs “Projektu Gadatirgus 2019”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi 2019. gada 6. martā (K. Valdemāra iela 1, Daugavpils pilsētas domes lielā zāle (1.st.)) no plkst. 10:00 – 14:30 esošiem un topošiem uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem u.c. interesentiem, kam ir interese piesaistīt Eiropas Savienības fondu un dažādu programmu finansējumu, pirmo reizi rīko informatīvu pasākumu “Projektu Gadatirgus 2019”.
Pasākuma laikā katram interesentam būs iespēja saņemt individuālu un kvalificētu konsultāciju tādos jautājumos kā:
–           Kādas atbalsta programmas pieejamas uzņēmējiem pilsētās un laukos;
–           Kādas atbalsta programmas piedāvā Eiropas Komisija uzņēmējdarbības jomā;
–           Sadarbība ar zinātni, reģiona piedāvājums un reģiona augstskolu  specializācija;
–           Sociālā uzņēmējdarbība, darbības modeļi, priekšnosacījumi, valsts atbalsts;
–           Lauku teritoriju uzņēmēju mazie grantu konkursi, LEADER projekti;
–           Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības iesācējiem;
–           Reģiona pašvaldību atbalsta pasākumi;
–           Atbalsta iespējas metālapstrādes, kokapstrādes, pārtikas rūpniecības nozaru uzņēmumiem. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Interesanti tiek aicināti uz individuālām konsultācijām

Jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori  tiek aicināti uz individuālām konsultācijām  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Vidzemes ielā 2b,Balvos  2019. gada 6.martā no plkst.13.00 līdz 15.30.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes  biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace  konsultēs  interesantus  par inkubācijas programmu  un  uzņemšanas noteikumiem.
Pieteikšanās, zvanot 26461435 uzņēmējdarbības atbalsta speciālistei Guntai Božokai .

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) izziņo 2019. gada uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties inkubācijas programmai.
No 2019. gada 1. marta līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā LIAA Rēzeknes biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Pieteikumus, kas parakstīti ar elektronisko parakstu un nosūtīti uz liaa@liaa.gov.lv, pieņems līdz 2019.gada 20.marta plkst. 23:59. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Uzņēmēji, piesakieties braucienam uz Sanktpēterburgu!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina piedalīties Latvijas uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Krievijas Federācijā Māra Riekstiņa kunga vizītē Sanktpēterburgā, Krievijas Federācijā, 2019.gada 25. – 27.martā!
Īpaši tiek aicināti metālapstrādes un mašīnbūves, kokapstrādes (celtniecībai), būvmateriālu ražošanas, laku un krāsu ražošanas, pārtikas ražošanas, lopbarības ražošanas, kartupeļu audzēšanas, sēklkopības, puķkopības, naftas pārstrādes, minerālmēslu ražošanas, transporta, tūrisma, veselības tūrisma, dizaina, arhitektūras nozaru pārstāvji. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Pašvaldības finansiālais atbalsts palīdz uzsākt saimniecisko darbību Balvu novadā!

2018. gadā Balvu novada pašvaldība pirmoreiz organizēja konkursu „ Esi uzņēmējs Balvu novadā”.
Pašvaldības  mērķis, rīkojot šādu konkursu, bija aktivizēt  iedzīvotājus saimnieciskās darbības uzsākšanai, tādejādi veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā.
Konkursā bija dota iespēja piedalīties ikvienam interesantam, kurš vēlējās uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Konkursa īstenošanai no Balvu novada budžeta līdzekļiem tika paredzēts finansiāls atbalsts 5000.00 EUR (neatmaksājama atbalsta summa- grants), nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli  iegūstamo summu ne vairāk kā 2000.00 EUR.
Interesi, uzsākt uzņēmējdarbību Balvu novadā, izrādīja ne tikai Balvu novada, bet arī Viļakas un Kārsavas novada iedzīvotāji. Konkursam savas biznesa idejas bija iesnieguši divpadsmit pretendenti, kuri Balvu novadā  plānoja sniegt metināšanas, spēļu konsoļu nomas,  auto diagnostikas, fizioterapeita, friziera, skaistumkopšanas, latīņu deju mācīšanas, kanisterapijas, aitu cirpšanas, meža gaļas un zivju produkcijas pārstrādes pakalpojumus, kā arī attīstīt bērnu apģērbu  un bērnu sensoro rotaļlietu un aksesuāru ražošanu. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter