Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”

Konkursa „Gada balva uzņēmējdarbībā” mērķis ir apzināt un godināt Balvu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī veicināt Balvu novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Balvu novadā, un stiprināt lokālpatriotismu.

NOLIKUMS
PIETEIKUMA ANKETAS


Balvu novada Gada balvas uzņēmējdarbībā saņēmēji

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2018

Gada lauksaimnieks 2018
z/s “Iesalnieki”, īpašnieks Pēteris Ločmelis (Briežuciema pagasts)

Novada tēla popularizētājs 2018
Skaidrīte un Ēriks Kaši – ziedu un akmeņu dārzi “Ezerlīči” (Tilžas pagasts)
Larisa un Andrejs Klitončiki (zirgu sēta “Kapulejas”) (Tilžas pagasts)

Gada jaunais uzņēmējs 2018
Vineta Jurjāne, radošā māja “Upene” (Balvi)
z/s “Ezeri”, īpašnieks Gunārs Voits (Briežuciema pagasts)

Gada pakalpojumu sniedzējs 2018
SIA “Amati projekts”, valdes locekle Elīna Kaļva (Balvi)

Gada tirgotājs 2018
SIA “KV9”, Kristaps Vanags (Vīksnas pagasts / Balvi)

Gada mājražotājs/amatnieks 2008
Andris Ločmelis, amatnieks (Briežuciema pagasts)

Gada ģimenes uzņēmums 2018
z/s “Priedītes”, Iveta un Guntis Priedītes (Vectilžas pagasts)

Gada darba devējs 2018
SIA “Senda Dz”, valdes priekšsēdētāja Dzintra Sprudzāne (Balvi)

Gada sadarbības partneris 2018
SIA “Duets ZA”, Zigrīda Lizinska (Balvi / Kubulu pagasts)


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2017

Stipra ģimene laukos 2017
Igora un Kristīnes Kuzminu ģimene, piemājas saimniecība “Kaziņas” (Briežuciema pagasts)

Gada jaunais uzņēmējs 2017
SIA „Nūreņas”, Reine Gunta, Anna Lūzeniece, atpūtas komplekss “Noras” (Krišjāņu pagasts)

Gada jaunais lauksaimnieks 2017
z/s „Vecavotiņi”, Agnis Bombāns (Vectilžas pagasts)

Gada tūrisma uzņēmums 2017
SIA „Paradīzes putni”, Sanita un Normunds Prūši (Bērzkalnes pagasts)

Gada mājražotājs 2017
Arnita Melberga (Balvi)

Gada amatnieks 2017
Jolanta un Valdis Dundenieki (Bērzpils pagasts)

Gada lauksaimnieks 2017
z/s „Bērziņi”, Andrejs Bondars (Bērzpils pagasts)

Gada lauksaimnieks 2017
z/s „Doburūči”, Vilnis Čirka (Tilžas pagasts)

Bioloģiskā lauksaimniecība 2017
z/s „Rīts” Pēteris Garjānis (Bērzkalnes pagasts)

Prasmīgi saimnieki laukos 2017
z/s “Cīruļi”, Ņina Smirnova (Lazdulejas pagasts)

Prasmīgi saimnieki laukos 2017
z/s „Stiebriņi”, Iveta un Jānis Laicāni (Vīksnas pagasts)

Prasmīgi saimnieki laukos 2017
Indra un Jānis Ciukori (Bērzkalnes pagasts)

Ilggadēja saimniekošana laukos 2017
z/s „Īves”, Pēteris Kalniņš (Balvu pagasts)

Gada pakalpojums 2017
SIA „Car Wash Balvi”, Ākuls Guntars (Balvi)

Gada eksportētājs 2017
SIA „Vitai”, Aigars Logins, Vitālijs Seļavins (Kubulu pagasts)

Stabils uzņēmums 2017
„SIA Stars EA” Ločmans Aldis, Ločmans Juris (Balvi)


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2016

Gada mājražotājs 2016
z/s „Dižarāji”, Ilona Seņka, (Bērzpils pagasts)

Gada amatnieks 2016
IK „Minūte”, Leons Belka (Kubulu pagasts)

Gada dedzīgākais zemnieks 2016
z/s „Skujāni”, Andrejs Ūbelis (Tilžas pagasts)

Jaunais uzņēmējs 2016
SIA „KL89”, picērija „Zebra”, Kristīne Ločmele (Bērzkalnes pagasts)

Novada tēla popularizētājs 2016
SIA „Vaduguns”, Edgars Gabranovs (Balvi)

Gada tirgotājs 2016
SIA „Litiņa”, Lilita Aleksāne (Balvi)

Gada pakalpojums 2016
I.d.v. „Frizētava Elija”, Egita Circene (Balvi)

Gada sadarbības partneris 2016
z/s „Kotiņi”, Aldis Ločmelis (Viļakas novads)

Gada būvnieks 2016
SIA „Veskor”, Vladimirs Koržakovs (Balvi)

Stabils uzņēmums 2016
SIA „Balvu Bildes”, Natālija Noskova (Balvi)

Pieredzējis uzņēmējs laukos 2016
IK „Panga”, Aivars Zaikovskis (Kubulu pagasts)

Gada eksportētājs 2016
SIA „Kalegnum”, Kārlis Brūvers (Kubulu pagasts)

Gada bioloģiskā saimniecība 2016
z/s „Kronīši”, Artūrs Jermacāns (Vectilžas pagasts)

Netradicionālā saimniecība laukos 2016
SIA „Kalnajāņi 1”, Ingrīda Jeromanova (Briežuciema pagasts)

Daudzpusīgs uzņēmējs 2016
SIA „DEG”, Andrs Vanags (Vīksnas pagasts)

Gada jaunais lauksaimnieks 2016
z/s „Ezeriņi”, Igors Lazorenko (Vectilžas pagasts)


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2015

Lielākais nodokļu maksātājs 2015
SIA „BalviFlora”, valdes loceklis Ivars Zaharāns (Balvu pagasts)

Lielākais darba devējs 2015
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” (Balvi)

Gada mecenāts 2015
SIA „A.K.7”, Andrejs Kindzulis (Balvi)

Mūža ieguldījums uzņēmējdarbībā 2015
z/s „Upeslīči”, Jānis un Veneranda Ļubkas (Kubulu pagasts)

Gada jaunais uzņēmējs 2015
SIA „Evalar auto”, Armands Penners (Balvi)

Gada mājražotājs 2015
Ilzes Liepiņas mājražošanas uzņēmums (Kubulu pagasts)

Gada eksportētājs 2015
SIA „Compaqpeat”, Joahnn Marten (ražotne atrodas arī Balvu novadā)

Stipra ģimene laukos 2015
z/s „Kļavkalni”, Gunita un Egons Sirmači (Bērzkalnes pagasts)

Lauku mantojuma saglabātājs 2015
z/s „Skujenieki”, Alīna Zelča (Tilžas pagasts)

Gada pakalpojums 2015
SIA „BKL”, Jānis Kuļšs (Balvi)

Stabils uzņēmums 2015
SIA „INVIK” Juris Pušpurs, Viktors Paršinovs (Balvi)


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2014

Lielākais nodokļu maksātājs 2014
A/S “Balvu Enerģija”, valdes priekšsēdētājs Aivars Zāģeris (Balvi)
SIA “Balvi Flora” , valdes loceklis Ivars Zaharāns (Balvu pagasts)
SIA “A.K.7”, valdes loceklis Andrejs Kindzulis (Balvi)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2014
z/s “Ābelītes 2002”, Vilnis Dzenis (Tilžas pagasts)

Netradicionāla saimniekošana laukos 2014
Ināra un Zigurds Ločmeļi (Vectilžas pagasts)

Ilggadēja saimniekošana laukos 2014
Indra un Leonards Kiukucāni (Balvu pagasts)

Sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs 2014
SIA “Nita AM”, Anita un Māris Pitkeviči (Bērzkalnes pagasts).

Veiksmīgs mājražotājs 2014
Vineta Silauniece (Tilžas pagasts)

Veiksmīgs jaunais uzņēmējs 2014
Sandis Odumiņš (Bērzpils pagasts)

Lauku mantojuma saglabātājs 2014
Jānis Kašs (Briežuciema pagasts)

Enerģiskākā saimniece laukos 2014
Jūlija Petrova (Lazdulejas pagasts)

Radošākais lauksaimnieks 2014
Aigars Mednis (Balvi)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2014
SIA “Nagi un ragi” – Viesturs Luksts (Kubulu pagasts)

Novada tēla popularizētājs 2014
Uldis Arnicāns (Kubulu pagasts)

Klientam draudzīgs uzņēmums 2014
SIA “Tik-tak1” – Pēteris Annuškāns (Balvi)

Stipra ģimene laukos 2014
Kaņku ģimene (Krišjāņu pagasts)


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2013

Uzņēmīgākā saimniece laukos 2013
z/s „Austrumi”, Gunta Kalniņa (Tilžas pagasts)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2013
z/s „Līči”, Jānis Auziņš (Kubulu pagasts)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2013
z/s „Pakalni”, Vera Prokofjeva (Bērzkalnes pagasts)

Stipra ģimene lauku sētā 2013
z/s „Ceļvidi”, Iveta un Oskars Raciborski (Bērzpils pagasts)

Enerģiskākais jaunietis laukos 2013
z/s „Pakalniņi”, Jānis Zelčs (Krišjāņu pagasts)

Izturīgākais lauksaimnieks 2013
z/s „Upmala”, Staņislavs Jermacāns (Vectilžas pagasts)

Savas zemes patriots 2013
z/s „Nordeki”, Guntis Ķikuts (Balvu pagasts)

Lauku mantojuma saglabātājs 2013
z/s „Kronīši”, Vija un Jāzeps Jermacāni (Briežuciema pagasts)

Sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs 2013
SIA „Dolo”, Normunds Lapsa (Lazdulejas pagasts)

Radošākais lauksaimnieks 2013
SIA „Žogmales”, Ivars Miška (Vīksnas pagasts)

Gada tirgotājs 2013
SIA “Cerera 1”, Ilmārs Mežals (Balvi)

Daudzveidīgas produkcijas ražotājs 2013
AS „Balvu Maiznieks”, Ņina Barsukova (Balvi)

Inovatīvu tehnoloģiju ieviesējs 2013
Andrejs Andrejevs, SIA „Amati” (Balvi)

Novada tēla popularizētājs 2013
SIA „Eco Fabrika ”, Guntars Šults (Balvi)

Ilggadējs uzņēmums 2013
SIA „Vaduguns”, Edgars Gabranovs (Balvi)

Lielākais nodokļu maksātājs 2013
SIA „Diogens audio”, Ilgonis Punculs (Balvi)

Par ieguldījumu slimnīcas saglabāšanā un renovācijā
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, Eva Smirnova (Balvi)


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2012

Stipra ģimene lauku sētā 2012
z/s ”Sidrabiņi”, Andris un Antra Kriviši (Bērzpils pagasts)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2012
z/s „ Doburūči”, Vilnis Čirka (Tilžas pagasts)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2012
SIA „Ciemiņi 2012”, Lielbāržu ģimene (Vīksnas pagasts)

Klientam draudzīgs uzņēmums 2012
z/s „Priežusili”, Valentīna Ozola (Vīksnas pagasts)

Uzņēmīgākais latvietis laukos 2012
z/s „Jaunmāliņi”, Jānis Pauliņš (Krišjāņu pagasts)

Netradicionālā saimniekošana laukos 2012
Saimniecība „Akmentiņi”, Līga un Agris Kupči (Briežuciema pagasts)

Ilggadēja saimniekošana laukos 2012
z/s „Zīles”, Ivars un Anna Buši (Bērzkalnes pagasts)

Veiksmīgs mājražotājs 2012
IK „Kolnasāta”, Dainis Rakstiņš (Bērzpils pagasts)

Paraugs daudzveidīgā saimniekošanā 2012
Saimniecība „Annas”, Ēvalds Garjānis (Bērzpils pagasts)

Veiksmīgs jaunais uzņēmējs 2012
SIA „MRM Pakalni”, Mairis Eņģis (Balvi)

Izturīgākais lauksaimnieks 2012
Saimniecība „Lūzenieki”, Sandra Stempere (Krišjāņu pagasts)

Dzimtas koka veidotāji laukos 2012
Saimniecība „Lieplapas”, Guntars un Elita Bukši (Vectilžas pagasts)

Dabai draudzīgākā saimniecība 2012
Saimniecība „Guntari”, Jānis un Vija Timenieki (Balvu pagasts)

Lauku mantojuma saglabātājs 2012
z/s „Cīruļi”, Ņina Smirnova (Lazdulejas pagasts)

Enerģiskākā saimniece laukos 2012
z/s „Ošsalas”, Silvija Salmane (Tilžas pagasts)

Elastīgākā lauku saimniecība 2012
Saimniecība „Silēni”, Vitālijs Petrovs (Kubulu pagasts)

Sabiedriski aktīvākais lauksaimnieks 2012
Saimniecība „Ošulāji”, Aigars Čirka (Vectilžas pagasts)

Savas zemes patrioti 2012
z/s „Kalna mājas”, Vilhelmīne un Imants Začesti (Briežuciema pagasts)

Sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs 2012
SIA „Balvu mežierīcības un konsultāciju centrs”, Oskars Keišs (Kubulu pagasts)

Lielākais nodokļu maksātājs 2012
SIA „Liepas Z”, Edvīns Dille (Lazdulejas pagasts)

Kvalitatīvu pakalpojumu sniedzējs 2012
SIA „Valdogs”, Dzidra Sērmūkša (Balvi)

Amata meistars 2012
SIA „Staburags – 1”, Pēteris Kravalis (Balvu pagasts)

Palīgs lauku sētā 2012
Veterinārārste, Rita Keiša


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2011

Stipra ģimene lauku sētā 2011
z/s „Ičmalas”, Irēna un Jānis Romāni (Krišjāņu pagasts)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2011
z/s „Bērziņi”, Andrejs Bondars (Bērzpils pagasts)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2011
z/s „Iesalnieki”, Līvija un Pēteris Ločmeļi (Briežuciema pagasts)

Lielākais nodokļu maksātājs 2011
AS „Balvu Enerģija”, valdes priekšsēdētājs Aivars Zāģeris

Klientam draudzīgs uzņēmums 2011
SIA „Senda DZ”, Dzintra Sprudzāne (Balvi)

Klientam veselīgs uzņēmums 2011
SIA „Ieva SIL”, Silvija Zilgme (Balvi)

Infrastruktūras attīstību veicinošs uzņēmums 2011
SIA „Liepas Z”, Edvīns Dille (Lazdulejas pagasts)


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2010

Lielākais darba devējs 2010
SIA „Balvi Flora”, valdes loceklis Ivars Zaharāns (Balvu pagasts)

Veiksmīgs eksportētājs 2010
SIA „Rūfijs”, valdes locekle Inese Trupovniece (Kubulu pagasts)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2010
z/s „Užgava”, Inta un Māris Korlaši (Balvu pagasts)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2010
z/s „Rīts”, Vija un Pēteris Garjāņi (Bērkalnes pagasts)

Klientam draudzīgs uzņēmums 2010
SIA „Sapnis S”, valdes priekšsēdētāja Svetlana Baikova (Balvi)

Stipra ģimene kārtīgā lauku sētā 2010
z/s „Liepas”, Gunārs un Maija Proļi (Bērzpils pagasts)